Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne z pielęgniarstwa psychiatrycznego odbywają się w Klinice Psychiatrii, ul. Głuska 1.

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogram ustalonym przez Dział Kształcenia.

 

Alina Pitucha

Tel.: 722 144 369

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022