Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjologia Człowieka

Wybrane aspekty fizjologii w aspekcie praktycznym.

Koordynator:

dr n. med. Mariola Dec

Wybrane zagadnienia dotyczące transplantologii i transfuzjologii.

Koordynator:

dr hab. n. med. Radosław Mlak

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022