Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opłaty

Rok akademicki 2022/2023

  • Uchwała Senatu nr 152/2022 z dn. 30-03-2022

zmieniającej Uchwałę Nr LVII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne

 

Treść aktu prawnego

 

Zasady pobierania opłat

 

Załączniki:

 

​ w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów polskojęzycznych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2024