Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opłaty

Rok akademicki 2020/2021

1. Zasady pobierania opłat obowiązujące studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 wskazuje Uchwałę Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne.

2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.

3. Wniosek o zwolnienie/rozłożenie na raty/przedłużenie terminu opłaty czesnego za semestr.

4. Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2020/2021 (podane stawki dotyczą jednego semestru studiów).

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2021