Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do 30.09.2021 roku

Uchwała Senatu nr CCCXLVI/2020 z dn. 29 kwietnia 2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 

Pełna treść regulaminu studiów

Podział roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 27/2021 z dn. 25 lutego 2021 w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2021