Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stan studentów

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wydziały Stan studentów wg wydziałów Kierunki Stan studentów wg kierunków Absolwenci wg kierunków
Wydział Biomedyczny 268 Biomedycyna 104 x
Dietetyka 164 x
Wydział Farmaceutyczny                         1092 Analityka medyczna 220 37
Farmacja 737 109
Kosmetologia 135 57
Wydział Lekarski     3174 Biomedycyna x 34
Lekarski 2231 295
Lekarski - Anglojęzyczny 943 148
Wydział Lekarsko-Dentystyczny                            907 Elektroradiologia 126 51
Higiena stomatologiczna 49 9
Lekarsko - dentystyczny 503 103
Lekarsko-dentystyczny - Anglojęzyczny 149 97
Techniki dentystyczne 80 28
Wydział Nauk Medycznych 101 Ratownictwo medyczne 101 x
Wydział Nauk o Zdrowiu 1342 Dietetyka x 55
Fizjoterapia 322 68
Pielęgniarstwo 627 313
Położnictwo 347 126
Ratownictwo medyczne x 16
Zdrowie publiczne 46 24
Ogółem 6884   6884 1570

 

W tym ogółem:

 

Studenci studiów stacjonarnych:  5279
Studenci studiów niestacjonarnych: 497
Cudzoziemcy: 1108
Razem studentów w UM:   6884

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2022