Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów

Od 1 października 2022 r. funkcję Rzecznika Praw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pełni dr Katarzyna Hanas.

 

Dr Katarzyna Hanas jest doktorem nauk prawnych i pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską i wykonuje zawód radcy prawnego.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024