Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna - APPiE

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna - APPiE dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
 

 • mają złe samopoczucie psychiczne,
 • znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
 • mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
 • mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
 • mają nastroje depresyjne,
 • doświadczają napadów lęków i paniki,
 • dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.


Osoby, które zgłoszą się do APPiE mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.
 

Dlaczego APPiE w UMLUB?
Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

 

Jak skorzystać z APPiE w UMLUB?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie appie.umlub.pl (formularze w j. polskim i angielskim).
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messenger/WhatsApp) bądź w formie spotkań kontaktowych.
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

 

Siedziba APPiE:
Collegium Academicum
ul. dra W. Chodźki 7
1 piętro, pokój 119.

 

Kto udziela pomocy?
Pracownicy APPiE to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
 

 • Dr Joanna Milanowska – pomoc w języku angielskim i polskim
 • Dr hab. Ewa Humeniuk – pomoc w języku polskim
 • Dr Tomasz Kucmin – porady w języku polskim i angielskim
 • Dr Grażyna Gwizda – pomoc w języku polskim
 • Dr Tatiana Baran – pomoc w języku ukraińskim


Osoby zgłaszające się do APPiE mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.


Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2024