Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zgłoszenie dla Studentów i Doktorantów do pracy przy zwalczaniu epidemii

Szanowni Studenci/Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

 

zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zwracamy się do Was z apelem o przyłączenie się do pracy przy zwalczaniu epidemii.

 

Informujemy, że osoby, które wezmą udział w udzieleniu świadczeń zdrowotnych w zakresie epidemicznym będą wykonywać czynności dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

 

WAŻNE

Okres pracy wliczany jest na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

Ponadto zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia uczestnikom powyższej akcji przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

 

W celu zgłoszenia do programu należy wypełnić poniższy formularz elektroniczny.

Do formularza należy dołączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail:

pomoc.szczepienie.studenci@umlub.pl

Odpowiedzi na pytania studentów zainteresowanych pracą przy zwalczaniu epidemii

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pracy przy zwalczaniu epidemii, w dokumencie poniżej przedstawiamy odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Zdrowia na najczęściej zadawane pytania ze strony osób zainteresowanych podjęciem pracy. Jednocześnie informujemy, że pozostałe kwestie związane ze skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii reguluje art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) (dalej: ustawa).
 

Pliki do pobrania

odpowiedzi_na_pytania_studentow_zainteresowanych_praca_przy_zwalczaniu_epidemii.pdf

Odpowiedzi na pytania studentów zainteresowanych pracą przy zwalczaniu epidemii

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2021