Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) – Dynamiczne umiejętności cyfrowe dla radzenia sobie ze stresem i elastyczności działania w zawodach medycznych i pokrewnych

 

 

 

Tytuł projektu: Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) – Dynamiczne umiejętności cyfrowe dla radzenia sobie ze stresem i elastyczności działania w zawodach medycznych i pokrewnych

 

Nazwa programu: EU4health oraz Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

 

Nr umowy: 101101259 - DDS-MAP oraz 5341/EU4Health Programme/2023/2

 

Data podpisania umowy: z HaDEA – luty 2023 r., z MEiN – lipiec 2023 r.

 

Kierownik projektu: dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. uczelni

 

Jednostka realizująca: Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 – 31.08.2025

 

Wartość projektu: 2 477 703,54 EUR

 

Dofinansowanie UE dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 143 051,27 EUR

 

Dofinansowanie MEiN dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 151 823,00 zł

 

Strona dedykowana projektowi: https://dds-map.umlub.pl/

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024