Uniwersytet Medyczny w Lublinie

BioMiStem

Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.

 

 

 

 

 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z innymi podmiotami w ramach konsorcjum naukowego, współfinansowany przez NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

 

Nr umowy: STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017

 

Choroby cywilizacyjne oraz towarzyszące im między innymi schorzenia narządu ruchu stanowią wyzwanie współczesnej medycyny regeneracyjnej. Projekt badawczy zakłada wykorzystanie biozgodnych materiałów jako rusztowań dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość i cukrzyca typu 2. Opracowanie innowacyjnych rusztowań dla komórek o potencjale regeneracyjnym będą przedmiotem badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych. Międzydziedzinowa współpraca pomiędzy poszczególnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i partnerem biznesowym daje szansę na poznanie mechanizmów regeneracji oraz opracowanie nowych metod leczenia, w tym uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.06.2022

 

 

Okres realizacji Zadania UM: 01.04.2018 – 31.12.2020

 

 

Wykonawca/Lider konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

Partnerzy projektu:

Współwykonawca 2 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie

Współwykonawca 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Współwykonawca 4 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współwykonawca 5 Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Współwykonawca 6 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie-Balicach

Współwykonawca 7 Galen – Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024