Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC

 

http://www.bbmri.pl/pl/

 

 

W związku z podpisaniem Aneksu nr 3 do umowy Konsorcjum BBMRI.PL regulującego zasady współpracy Partnerów i realizacji projektu pn. „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, dla którego zostały przyznane środki finansowe na finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” (decyzja DIR/WK/2017/01)  Uniwersytet Medyczny w Lublinie przystąpił do realizacji projektu jako Członek Konsorcjum BBMRI.PL.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024