Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Historia

Poniższe kalendarium obejmuje najważniejsze fakty i wydarzenia w kilkudziesięcioletniej historii Uczelni, której rodowód sięga czwartej dekady lat minionego stulecia, kiedy to rozpoczęto nauczanie medycyny i farmacji w nowo powstałym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dwa wydziały – medyczny oraz farmaceutyczny – uzyskawszy w 1950 roku autonomię, zostały przekształcone początkowo w Akademię Lekarską, która po trzech miesiącach istnienia przyjęła ostatecznie nazwę Akademii Medycznej.

 

Wśród opisanych datami wydarzeń szczególną rangę mają bez wątpienia fakty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Uczelni: powołanie Wydziału Pielęgniarskiego (1972 rok) i jego Oddziału Zaocznego (1975 rok), Oddziału Stomatologicznego (1973 rok), utworzenie w 1995 roku Oddziału Analityki Medycznej, wydzielenie w 2001 roku z Wydziału Lekarskiego Oddziału Anglojęzycznego, powstanie w roku 2004 II Wydziału Lekarskiego oraz przekształcenie AM mocą ustawy uchwalonej w 2008 roku w Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024