Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

16.01.2013

„Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R”

INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, rozwijający i komercjalizujący projekty zaawansowanych technologii oraz firma Assign Clinical Research Poland Sp. z o.o., działająca w obszarze badań klinicznych, przygotowały serię bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu prowadzenia badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.


Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworzących konsorcja naukowe.


Zakres tematyczny szkoleń:
  • I cykl: Rozwój i zarządzanie produktami innowacyjnymi w obszarze nauk medycznych
  • II cykl: Badania prekliniczne i kliniczne omówione na przykładzie  projektów  naukowych
  • III cykl: Komercjalizacja produktów biotechnologicznych i medycznych w projekcie naukowym

Zakres tematyczny warsztatów:
  • I dzień: Komercjalizacja i ochrona patentowa z punktu widzenia biznesu
  • II dzień: Zarządzanie projektami badawczymi
  • Rekrutacja trwa. W każdym mieście grupa szkoleniowa wynosi 30 osób.

Harmonogram szkoleń:

Warszawa

  • Cykl szkoleń – 08-09 czerwca 2013 roku
  • Cykl szkoleń – 22-23 czerwca 2013 roku
  • Cykl szkoleń – 06-07 lipca 2013 roku

Harmonogram realizacji warsztatu:

Warszawa

  • Warsztaty – 14-15 wrzesień 2013


Udział w programie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. O udziale w Projekcie decyduje pozytywna weryfikacja Formularza rekrutacyjnego i kolejność nadesłania dokumentacji zgłoszeniowej. Wszyscy Uczestnicy otrzymają Certyfikat, poświadczający udział w szkoleniach. Dokumenty rekrutacyjne, lista prowadzących oraz regulamin projektu można odnaleźć na stornie projektu: www.biobiznes.investin.pl


Szczegółowych informacji udziela:
Ewa Zborowska
tel.+48 784 027 457    
e-mail: e.zborowska@investin.pl

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024