Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

13.12.2013

Realizacja projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej..."

W grudniu br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.


Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

 

Działania projektu dotyczą edukacji, promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej, które będą skierowane do różnych grup docelowych: małych dzieci, opiekunów i wychowawców.

 

Grupy docelowe projektu to:

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Przedszkola.
 4. Nauczyciele i wychowawcy przedszkolni.
 5. Lekarze pediatrzy.
 6. Pielęgniarki i położne.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie uczelni wyższych:

Instytucją koordynującą jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zaś współpartnerami:

 1. Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 5. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Śląski Uniwersytet Medyczny.

 

Nasza uczelnia będzie odpowiedzialna za działania na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego.

 

Planowane działania polegać będą na:

 1. Edukacji prozdrowotnej prowadzonej bezpośrednio w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat, której efektem powinno być przyjęcie zdrowego stylu życia, nauce szczotkowania zębów dla dzieci i działaniach profilaktycznych skierowanych do rodziców, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych.
 2. Promocji zdrowia, skierowanej do rodziców opiekunów i wychowawców dzieci, akcentującej potrzebę dbania o higienę jamy ustnej.
 3. Edukacji w zakresie prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej wraz z informacją o zasadach wykorzystania produktów zawierających fluorki (past do zębów), promowaniu zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczaniu szkodliwych nawyków i dysfunkcji.

 

Projekt realizowany będzie przy wsparciu:

 1. Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 2. Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 5. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024