Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

31.12.2013

Nowy konkurs na projekty w Programie INNOWACJE SPOŁECZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na projekty w Programie INNOWACJE SPOŁECZNE.


Jest to Program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. W konkursie dofinansowane będą projekty, których treścią jest innowacja społeczna czyli nowe rozwiązanie (produkt, proces, usługa) problemu społecznego, bardziej efektywne niż dotychczas stosowane oraz odpowiada na zapotrzebowanie społeczne jak i powoduje trwałą zmianę w danych grupach społecznych.


Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą minimum 3 jednostki organizacyjne, w tym:

  • co najmniej 2 jednostki naukowe, albo
  • co najmniej 1 jednostka naukowa oraz co najmniej 1 przedsiębiorca, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP.

 

Projekty finansowane w ramach Programu:

  • mają podejmować innowacyjne działania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki w celu stymulowania rozwoju społecznego w wybranych dziedzinach (uzasadnionych we wniosku o dofinansowanie),
  • przedmiotem Projektu ma być poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup i obszarów, w których istnieje potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania inicjatyw społecznych,
  • mają uwzględniać fazę pilotażową, tzw. etap działań przygotowujący uzyskane wyniki badań do wdrożenia, przy czym realizacja tego etapu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy,
  • uzyskane wyniki badań mają znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej lub społecznej, tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu,
  • liderem konsorcjum naukowego realizującego Projekt jest organizacja pozarządowa.

W ramach Programu mogą być realizowane Projekty, których kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie mniej niż 50 tyś PLN, a nie przekracza 1 mln PLN i których okres realizacji wynosi od 12 do 36 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych specyfiką Projektu, okres realizacji może zostać wydłużony do 48 miesięcy.

 

Zapraszamy przedstawicieli jednostek UM zainteresowanych założeniami Konkursu na Spotkanie konsultacyjne w dn. 10 stycznia 2014 o godz. 10:00 w Sali Senatu UM.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem ds. Funduszy Europejskich.

 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024