Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

04.01.2016

Dział Nauki przypomina o możliwości składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Dział Nauki przypomina o możliwości składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 roku (z późn. zm.) za:

 

  • rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii Rady wydziału,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy,
  • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

 

Nagrody przyznaje się corocznie w terminie do 31 grudnia br. w poszczególnych kategoriach w liczbie: 25 – za rozprawy doktorskie, 10 – za osiągnięcia będące podstawą nadania dr hab., 6 –  za wybitny dorobek i 3 – za osiągnięcia naukowo-techniczne.

 

 

Do wniosku dołącza się – w przypadku nagród za:

  • wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (dotyczy stopni naukowych nadanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku) – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej,
  • osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy – odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań.

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Działu Nauki (Nauka  Badania i Rozwój Nagrody). Należy je wypełnić w formie elektronicznej i złożyć w formie papierowej w Dziale Nauki terminie do 20 stycznia 2016 roku. 

 

 

Publikujemy link do listy: Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2014 –  wyróżnieni w roku 2015.

                                                                                                                                             

 

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Działem Nauki pod numerem telefonu 81 440 50 30.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024