Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

09.12.2016

Nasi naukowcy zdobyli dofinansowanie na innowacyjne projekty badawczo-wdrożeniowe

Tango to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Konkurs ma na celu stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej.

 

Kryteria merytoryczne obejmowały takie zagadnienia jak: innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu z uwzględnieniem wartości naukowej projektu oraz możliwość zastosowania wyników projektu w praktyce, w tym przewidywane efekty ekonomiczne. Łączny budżet konkursu to 40 mln zł.

 

Na liście rankingowej projektów rekomendowanych przez NCBiR do dofinansowania, wśród dwudziestu pięciu wybranych, znalazły się aż dwa innowacyjne rozwiązania opracowane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

 

  • Urządzenie do ciągłego preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej elektrochromatografii wysokociśnieniowej – prof. dr hab. n. farm. Tadeusz Dzido
  • Opracowanie standaryzowanego bogato polifenolowego nutraceutyku do zastosowania w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych – dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka


Gratulujemy!

 

Źródło: Centrum Transferu Wiedzy

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024