Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

16.12.2016

Szkolenie metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

Mając na uwadze poprawę jakości kształcenia studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniach 15-16 grudnia 2016 roku w Collegium Novum została przeprowadzona kolejna edycja szkolenia metodyczno-dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w zakresie kompetencji miękkich, tj. umiejętności budowania przez nauczycieli akademickich relacji ze swoimi studentami, sprzyjających ich zaangażowaniu, aktywności oraz umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy.

 

Szkolenie pt. „Metody prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym” obejmujące zakresem tematykę procesu uczenia się, metod przygotowywania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych, komunikowania się ze studentami, zasad prezentacji i wystąpień podczas zajęć, zostało przeprowadzone przez Pana Doktora Mariusza Szyrskiego, Adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezesa Fundacji Didactics – Ośrodka Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego, fundacji promującej nowe metody nauczania prawa w szkolnictwie wyższym.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024