Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

21.12.2016

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA 1, ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne  konkursy:

 

ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie.

Konkurs  skierowany  jest  do  osób  rozpoczynających  karierę  naukową,  nieposiadających  stopnia naukowego doktora , które wykazują się sukcesami w dotychczasowej  działalności  naukowej i mają  wszczęty  przewód  doktorski  w  polskiej jednostce naukowej lub  będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2017r.

 

SONATINA 1 - na projekty  badawcze,  realizowane  przez  osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Konkurs  skierowany  jest  do  osób posiadających  stopień  naukowy  doktora, uzyskany w  okresie  do  3  lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chcą uzyskać  jednostce zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
  • mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

 

UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych  zespołach naukowych realizujących granty ERC.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą,
  • realizował lub realizuje, w charakterze kierownika, projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
  • nie jest laureatem konkursu ERC,
  • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

 

Termin składania do NCN wniosków ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1: 15 marca 2017 roku

 

MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.

 

Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia  z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • w dniu złożenia wniosku  są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego za kończenia realizacji działania.

Wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych.

 

Nabór wniosków MINIATURA 1 prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

 

Wnioski w systemie OSF można udostępnić redaktorowi pomocniczemu w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed zamknięciem naboru w NCN.

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

448 50 32,

448 50 30,

448 50 33.

 

Zapraszamy do udziału!

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024