Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2018

21.12.2018

II Ranking „Najlepszych Dydaktyków” UM

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013-2022 zawiera działanie 4.1.8 o nazwie „4.1.8 Powiązanie jakości kształcenia z systemem motywacyjnym dla najlepszych dydaktyków, zorganizowanie konkursu Najlepszy Dydaktyk Wydziału i Uczelni”, w ramach realizacji Celu Strategicznego nr 4 „Rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i zapewniania jakości”.

 

W związku z tym Dział Jakości Kształcenia opracował II Ranking Najlepszych Dydaktyków w oparciu o ankiety studenckie za rok 2017/2018, na podstawie ustalonych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia niżej wymienionych kryteriów:

 • Wiarygodność badania ankietowego powinna być większa niż 30.
 • Średnia ogólna ocena nauczyciela akademickiego za ostatni rok powinna być większa lub równa 4,80.
 • Frekwencja studentów w badaniu ankietowym powinna wynosić powyżej 10%.

 

Z każdego Wydziału wyłoniono „Najlepszych Dydaktyków Wydziału” prowadzących przedmioty kierunkowe, którzy uzyskali najwyższe wskaźniki w ramach powyższych kryteriów:

 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 • dr n. med. Jacek Baj – Zakład Anatomii Prawidłowej
 • mgr Sylwia Popek-Marciniec – Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej
 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska – Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej
 • dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko – Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
 • lek. med. Karol Terlecki- Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 • mgr inż. Marta Karp –Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
 • dr n. med. Piotr Przybylski – I Zakład Radiologii Lekarskiej
 • dr hab. n. med. Adolfo Rivero Müller – Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
 • dr n. med. Katarzyna Skórka – Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
 • dr n. med. Jan Warchoł – Katedra i Zakład Biofizyki

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Katedra i Zakład Toksykologii
 • dr n. farm. Anna Hawrył – Zakład Chemii Nieorganicznej
 • dr hab. n. farm. Monika Pitucha – Samodzielna Pracownia Radiofarmacji

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • dr n. o zdr. Justyna Chmiel – Zakład Balneoterapii
 • dr n. o zdr. Paweł Chruściel – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej
 • mgr Anna Dudkowski-Sadowska – Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny
 • dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk – Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy
 • dr n. med. Karol Zygo – Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
   

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom!

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021