Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2020

17.12.2020

Zaproszenie do Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako członek PACTT uzyskało możliwość zgłoszenia udziału naukowców w Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer.

 

W projekcie mogą wziąć udział naukowcy, których głównym obszarem działalności są badania w zakresie nowych rozwiązań i technologii medycznych.

 

Projekt koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy: naukowcami, brokerami technologii i przedstawicielami firm – spółek spin-off czy start-up, prowadzącymi lub planującymi prowadzić badania w zakresie nowych substancji i technologii medycznych.

 

 

 

Tegoroczny program Akademii Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer obejmuje następujące bloki zagadnień:

  • Polski i światowy rynek farmaceutyczny
  • Odkrywanie i rozwój nowych leków i substancji medycznych
  • Zarządzanie własnością intelektualną
  • Komercjalizacja
  • Zarządzanie projektami
  • Scouting projektów w globalnych korporacjach
  • Regulacje prawne (m.in. procedury rejestracyjne, prawo farmaceutyczne)
  • Umiejętności miękkie (m.in. sprzedaż, negocjacje, komunikacja)
  • Efektywna współpraca jako kluczowy czynnik skutecznego tworzenia innowacji

 

Spotkania będą prowadzone w formie 9 warsztatów, w formule online z wykładowym językiem angielskim.

 

Terminy zajęć:

13.02   |   27.02   |   13.03   |   27.03   |   10.04   |   24.04   |   08.05   |   22.05   |   12.06.

 

 

Aplikować można pod adresem: https://akademia.pactt.pl/

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021