Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2020

10.12.2020

Otwarte seminarium szkoleniowe on-line na temat żywienia w sporcie


W formule webinaru zaprezentowany zostanie aktualny stan wiedzy z zakresu żywienia w sportach siłowych i wytrzymałościowych...
10.12.2020

Podpisano umowę o współpracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Wojskowego Instytutu Medycznego


W ramach współpracy realizowane będą projekty badawcze w oparciu o technologie cyfrowe, w których WIM i UM odgrywają w Polsce wiodącą rolę...
10.12.2020

Stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców


Zapraszamy młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej do składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra...
04.12.2020

Nabór do programu Inkubator Innowacyjności 4.0


Zapraszamy naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadzących badania nad innowacyjnymi projektami, do składania wniosków o finansowanie...
04.12.2020

Otwarte seminarium naukowe on-line poświęcone problematyce medycznego leczenia otyłości


Zakład Dietetyki Klinicznej oraz Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej zapraszają na otwarte seminarium naukowe on-line...
1 …    1  2  3  4  5    … 44

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021