Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2021

27.12.2021

Konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu badań nad chorobami rzadkimi

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje, że ogłoszono IV międzynarodowy konkurs w ramach programu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) pt. „Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”.

 

O finansowanie projektu mogą aplikować międzynarodowe konsorcja, złożone z minimum 4, a maksimum 8 partnerów z co najmniej 4 różnych krajów, biorących dział w konkursie. Pełna lista państw dostępna jest na stronie programu. W ramach konkursu uruchomiono także narzędzie do poszukiwania partnerów: EJP RD - JTC2022 - Matchmaking tool

 

Zakres projektu powinien obejmować przynajmniej jeden z tematów, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, to jest:

  • Phenotype-driven diagnosis: integration across different ontologies, integration of shared pathways, digital phenotyping, development of artificial intelligence approaches/applications to extract health related data in aid of diagnosis;
  • Prognostic markers/biomarkers investigations for early diagnosis and monitoring;
  • Methodologies for solving cases that are currently difficult to analyze due to different underlying mechanisms (e.g., mosaicism, genomic (non-coding) alterations, gene regulation, complex inheritance), including new genomics / functional genomics technologies, multi-omics, mathematics, biostatistics, bioinformatics and artificial intelligence approaches.
  • Functional strategies to globally stratify variants of unknown significance (VUS) for clinical use; setting up of (in vitro) systems to distinguish between VUS and pathogenic variants (e.g., confirming disruption of splicing for deep intronic variants, loss of protein function, and gain of toxic protein function);
  • Development of pathway models to enable diagnosis, especially for newly discovered diseases that may share underlying molecular mechanisms with already known diseases.

It is possible to use cellular and animal models for validation of the new diagnostic approaches in the subtopics listed above where relevant.

 

Nabór aplikacji w konkursie jest dwuetapowy: do 16 lutego 2022 r. można składać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Wybrane konsorcja zostaną zaproszone do przygotowania i złożenia wniosków pełnych (full proposals) w terminie do 15 czerwca 2022r.

 

Partnerzy z Polski w ramach projektu mogą uzyskać do 200 000 EUR dofinansowania na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum badań i Rozwoju oraz na stronie programu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022