Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2021

30.12.2021

Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz szesnasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka.

 

Nagroda jest dedykowana młodym uczonym wyróżniającym się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.  

 

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku.

 

Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

 

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu.

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022