Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.01.2021

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu zdrowego odżywiania

Sieć JPI HDHL (Joint Programming Initiative on a Healthy Diet for a Healthy Life) to międzynarodowe konsorcjum organizacji wspierających badania naukowe powstałe w odpowiedzi na społeczne wyzwania związane ze zdrowiem i odżywianiem.

 

W lutym 2021 r. sieć planuje ogłoszenie kolejnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, pod tytułem: “Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on hypersensitivities to food (FOOD_HYPERSENS)”.

 

Celem badań, które zostaną sfinansowane w konkursie ma być wyjaśnienie, w jaki sposób składniki i metody przetwarzania żywności mogą sprzyjać, bądź zapobiegać występowaniu nietolerancji i alergii pokarmowych w społeczeństwie.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu.

 

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) upływa 8 kwietnia 2021r.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt z pracownikami Działu pod numerem tel. 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2021