Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

23.04.2021

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji w Radzie Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Robert Rejdak został powołany do zespołu Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina.

 

To nowy społeczny organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Lublin do konsultowania spraw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Lublina oraz podejmowania inicjatyw w tym zakresie.

 

W Radzie zasiedli specjaliści w dziedzinie gospodarki oraz przedstawiciele lubelskich uczelni, łącznie 10 osób.

 

 

„Do pracy w nowym zespole zaprosiłem przedstawicieli wszystkich szkół wyższych w Lublinie, ekspertów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i akademickości. Liczę na owocną współpracę z całym lubelskim środowiskiem naukowym i ważny głos doradczy w wielu sprawach – pozyskiwania inwestorów, rozwoju klastrów branżowych, tworzenia nowych start-upów, umiędzynarodowienia lubelskich firm i uczelni oraz kreowania pozytywnego wizerunku Lublina, jako optymalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej” – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Fot. www.lublin.eu

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021