Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

04.06.2021

Forum Jakości 2021: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej zapraszamy całą społeczność akademicką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do uczestnictwa w Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

 

Forum Jakości poświęcone jest refleksji nad wpływem wydarzeń minionego roku (związanych z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) na teraźniejszość i przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.
Nastąpiło gwałtowne przejście od modelu tradycyjnego zarządzania uczelniami do modeli umożliwiających sprostanie wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i zapewniających szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia w warunkach niepewności. 
Pandemia COVID-19 sprawiła, że zarówno uczelnie, Polska Komisja Akredytacyjna, jak i pozostali interesariusze systemu szkolnictwa wyższego stanęli w obliczu trudnych do przewidzenia zmian na wielu płaszczyznach.
Zmianie uległo funkcjonowanie instytucji szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W krótkim czasie zredefiniowana została również społeczna misja uczelni na skutek rodzących się wobec nich nowych oczekiwań.
 
Forum Jakości odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 8:30 – 19:10 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy także do obserwowania strony internetowej www.pka.edu.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące wydarzenia. 

Pliki do pobrania

program_forum_jakosci_2021__2.pdf

Program Forum Jakości 2021

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021