Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.06.2021

Szkolenie w zakresie edukacji międzykulturowej dla pracowników uczelni

 

 

Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji wraz z Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju ma przyjemność zaprosić Państwa na „Szkolenie w zakresie edukacji międzykulturowej”. Szkolenie skierowane jest do kadry dydaktycznej, naukowej oraz pracowników administracyjnych.


Szkolenie ma na celu zrozumienie pewnych zjawisk i zachowań związanych ze stereotypami i barierami międzykulturowymi. W trakcie szkolenia online prowadzonego przez zewnętrznego specjalistę dowiemy się m.in. jak zrozumieć różnice kulturowe, społeczne i mentalne, mające znaczenie dla skutecznej komunikacji i współpracy ze studentami zagranicznymi.

 

Dostępne są trzy terminy:

* 21 czerwca 2021 poniedziałek
* 23 czerwca 2021 środa
* 28 czerwca 2021 poniedziałek

w godzinach 09:00 - 15:00

Na każde spotkanie przewidujemy 30 uczestników: 20 osób z grupy nauczycieli akademickich oraz 10 osób z grupy pracowników administracyjnych - i tak odpowiednio na każdy z terminów liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami na adres mailowy: biuro.puc@umlub.pl w formie skanu podpisanych dokumentów w terminie do 16 czerwca 2021.

Pliki do pobrania
• Formularz danych osobowych uczestnika
 Wzór formularza

• Klauzula Informacyjna
 Wzór formularza

• Oświadczenie uczestnika RODO NAWA
 Wzór formularza

• Oświadczenie uczestnika RODO
 Wzór formularza

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021