Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.07.2021

Konkurs “Visiting Professors in Lublin”

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zaprasza do udziału w pilotażowej edycji programu Miasta Lublin pt. Visiting Professors in Lublin.

 

Celem programu jest wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

 

 

Wnioskodawcą w konkursie może zostać uczelnia wyższa z siedzibą w Lublinie. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od edycji pilotażowej.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 roku.

 

Ze względu na to, że w danej edycji konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie pięć wniosków, o zgłoszeniu danej aplikacji przez Uniwersytet Medyczny zadecyduje kolejność zgłoszeń (termin złożenia kompletnego wniosku, bez błędów formalnych, do Działu Wsparcia Grantowego pod adres: granty@umlub.pl). Ostateczną decyzję w zakresie wniosków skierowanych na konkurs podejmie Prorektor ds. Nauki.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.nauka.lublin.eu/visiting-professors/.

 

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku w wersji edytowalnej.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem: 81 448 52 96.

Pliki do pobrania

wniosek_visiting_professors.docx

Wzór wniosku w wersji edytowalnej

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2021