Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.10.2021

Nabór wniosków w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

 

Dla kogo: do udziału w programie uprawnione są Uczelnie (obowiązują ograniczenia co do liczby wniosków, jakie Uczelnia może złożyć w danej edycji konkursu).

 

Budżet: wysokość finansowania lub dofinansowania wynosi maksymalnie 70 000 zł (dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego, który nie jest obligatoryjny).

 

Ze względu na ograniczenie liczby wniosków, jakie może złożyć Uczelnia (3 w przypadku kół które nie brały udziału w międzynarodowych konkursach w ciągu ostatnich 24 miesięcy i 10 wniosków dla kół, które w takich konkursach brały udział), prosimy o zgłaszanie propozycji projektowych na załączonym formularzu na adres granty@umlub.pl w terminie do dnia 20 października 2021 roku.

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane to, które złoży Uczelnia.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 3 listopada 2021 roku do godz. 16:00.

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie MEiN.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021