Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.10.2021

Dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz z Wydziału Biomedycznego Liderem grupy roboczej akcji COST

dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie formalnie przystąpił do akcji COST nr CA20114 pt. „Therapeutical Applications of Cold Plasmas”. Akcja ta zrzesza naukowców i lekarzy z 23 różnych krajów.

 

Miło nam poinformować, że dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz, kierownik Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Biomedycznego, jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST oraz Liderem grupy roboczej „WG3 Tissue Regeneration”, która będzie realizowała wspólne badania z zakresu wykorzystania technologii zimnej plazmy w regeneracji tkanek.

 

COST (European Cooperation in Science and Technology) to Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. Jest to najdłużej trwający europejski program wspierający multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami, naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

 

Dla naukowców jest to niepowtarzalna okazja by wspólnie, tworząc sieci finansowanych krajowo badań, rozwijać pomysły oraz nowe inicjatywy na wszystkich polach naukowych oraz technologicznych. W ramach akcji COST nie są finansowane badania naukowe, ale szeroko rozumiana aktywność naukowa powstałych sieci badawczych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością naukowców, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach
i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych.

 

Więcej informacji o akcji COST nr CA20114 pt. „Therapeutical Applications of Cold Plasmas” można znaleźć na stronie internetowej www.cost.eu

 

Pliki do pobrania

cost_biuletyn_dla_naukowcow.docx

COST - Biuletyn dla naukowców

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021