Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

20.12.2021

Mini-granty studenckie edycja II

Szanowni Państwo,

 

w wyniku współpracy pomiędzy Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki, Prorektorem ds. Nauki oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym, Jego Magnificencja Rektor ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na konkurs „Mini-granty studenckie” edycja II w roku 2022.

 Regulamin konkursu

 

 

Harmonogram konkursu na rok 2022:

 

 • Składanie wniosków wraz z załącznikami do dnia 24 stycznia 2022r.
 • Ocena formalna wniosku konkursowego I etap do dnia 31 stycznia 2022r.
 • Ocena merytoryczna wniosku konkursowego II etap do dnia 21 lutego 2022r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu (lista rankingowa) do dnia 28 lutego 2022r.

 

 

Wniosek konkursowy wraz z załącznikami:

 1. Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu naukowego mini-grant
 2. Oświadczenie Kierownika Jednostki Wydziałowej
 3. Oświadczenie członka zespołu badawczego projektu
 4. Oświadczenie opiekuna projektu naukowego
 5. Wykaz dorobku naukowego Kierownika projektu
  (wg załączonych wytycznych)
 6. Wykaz dorobku Opiekuna naukowego projektu
  (wg załączonych wytycznych)
 7. Umowa

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Honorata Zaguła – Koordynator

tel. 81 448 5375

honorata.zagula@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022