Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.01.2022

Szkolenie I stopnia – BasIQ – symulacja medyczna i metodyka nauczania

W ramach Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” Centrum Symulacji Medycznej zaprasza pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych realizujących zajęcia praktyczne w jednostkach klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do udziału w szkoleniach trójstopniowych:

 

Szkolenie I stopnia – BasIQ – symulacja medyczna i metodyka nauczania [30 godzin akademickich/ 5 spotkań x 6 h akademickich] obejmuje:

 • Podstawowe założenia symulacji medycznej.
 • Podstawowe informacje dotyczące prowadzenia dydaktyki w centrum symulacji.
 • Opracowywanie i realizacja scenariuszy symulacyjnych.
 • Podstawy debriefingu.
 • Praca z pacjentami standaryzowanymi.
 • Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej.
 • Edukacja interprofesjonalna.
 • Metody oceny w symulacji: egzaminy OSCE, drzewa decyzyjne.

 

Do zakwalifikowania w projekcie konieczne jest dostarczenie kompletu w pełni uzupełnionej dokumentacji rekrutacyjnej, tj.:

na adres CSM ul. Witolda Chodźki 4, 20-093 Lublin, p.IV/pok.417

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony:

MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

 • Informację na temat liczby punktów przyznanych w ostatniej okresowej ocenie pracowniczej uzyskają Państwo w Dziale Kadr. Proszę wpisać "nie dotyczy" jeśli nie podlegali jeszcze Państwo w/w ocenie.
 • Decyzję w sprawie osób przyjętych do udziału w danej edycji szkolenia podejmie Koordynator Merytoryczny Projektu po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §3 pkt.4)
 • Szkolenie będzie mogło się rozpocząć pod warunkiem utworzenia 5- osobowej grupy szkoleniowej.
 • Terminy spotkań online będą ustalane wspólnie w oparciu o informacje na temat dyspozycyjności wszystkich członków grupy.
 • Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone zaświadczeniem.
 • Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie w zakładce do pobrania:
  MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Jednostką odpowiadającą za treść "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie" oraz dokumentów rekrutacyjnych jest Dział ds. Funduszy Europejskich.


Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail rozwoj.csm@umlub.edu.pl

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022