Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.04.2022

Kursy pierwszej pomocy - UApteczka

Z inicjatywy programu UApteczka ruszyła akcja „Bezpieczny Dziekanat”. W jej ramach zostaną przeprowadzone kursy pierwszej pomocy dla pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Tematyka kursów obejmuje:

  • Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), w tym mechanizm zatrzymania krążenia, regulacje prawne, postępowanie przy NZK z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
  • Stany zagrożenia życia: zawał, udar, hipoglikemia, padaczka, zadławienia
  • Tamowanie masywnych krwawień i krwotoków
  • Algorytm postępowania na wypadek ewakuacji.

Kursy odbędą się w dniach:

  • 7 i 21 kwietnia
  • 5 i 26 maja
  • 9 i 30 czerwca
  • 14 lipca

    W godzinach od 16:00 do 19:00.

 

Sale CSM wraz ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zajęć zostały udostępnione bezpłatnie za zgodą JM Rektora prof. Wojciecha Załuski.

 

W kursie można wziąć udział po wpłaceniu symbolicznej cegiełki w wybranej kwocie (minimum 50 zł). Cały dochód zostanie przekazany na wsparcie inicjatywy UApteczka, czyli między innymi na zakup w pełni wyposażonych, profesjonalnych apteczek wojskowych.

 

Numer konta do wpłat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie programu UApteczka.


Programem objęci są wszyscy pracownicy dziekanatów. Szkolenia prowadzą asystenci z Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Zakładu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego wspólnie ze studentami kierunku lekarskiego i ratownictwa medycznego.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022