Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

29.04.2022

Prof. Fiona Timmins z University College Dublin z wizytą w UMLub

Prof. Fiona Timmins z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prof. Fiona Timmins z wizytą w UMLub

W dniach 21-22 kwietnia 2022 roku Wydział Nauk o Zdrowiu gościł prof. Fionę Timmins z University College Dublin. Profesor Timmins jest Dziekanem i Dyrektorem School of Nursing, Midwifery and Health Systems oraz redaktor naczelną czasopisma Journal of Nursing Management.

 

W trakcie pobytu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prof. Timmins poprowadziła dwudniowe warsztaty pt. Writing for Publication. Celem warsztatów było przedstawienie wskazówek jak przygotować artykuł do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Omówiono techniki planowania, strukturyzacji i edycji pracy oraz proces publikacji i recenzowania na przykładzie czasopisma Journal of Nursing Management. W szkoleniu wzięło udział 21 osób. Warsztaty spotkały się z bardzo dużym uznaniem uczestników.

 

Pani Profesor miała również okazję zapoznać się z zapleczem dydaktycznym naszego Uniwersytetu. Szczególne wrażenie zrobił na niej budynek Centrum Symulacji Medycznej, jak i pracownie dydaktyczne Collegium Maximum.

 

W trakcie swojego pobytu prof. Timmins spotkała się z Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamilem Torres, a także z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr hab. n. o zdr. Mariuszem Wysokińskim, prof. uczelni.

 

Podczas spotkania omówione zostały możliwości dalszej współpracy w obszarze dydaktyki oraz działalności naukowej.

 

Wizyta prof. Timmins została zorganizowana we współpracy z dr hab. n. o zdr. Beatą Dobrowolską, prof. uczelni.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022