Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.05.2022

Medale „Pro Patria” dla JM Rektora i Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska i Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji prof. Robert Rejdak zostali odznaczeni Medalami „Pro Patria”.

 

Uroczystość miała miejsce 10 maja br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

 

Medal „Pro Patria” jest odznaką okolicznościową, ustanowioną 1 września 2011 roku na podstawie zarządzenia Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest przyznawana dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022