Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

15.06.2022

Gala finałowa projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki"

We wtorek 14 czerwca 2022 roku w Lubelskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyła się gala finałowa projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki”. Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki już po raz kolejny był jednym z partnerów akcji i aktywnie włączył się do tego innowacyjnego projektu.

 

Podziękowania za udział w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w imieniu Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki odebrał Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka.

 

 

 

Organizatorem projektu był Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, a głównym założeniem akcji było kształtowanie postaw przedsiębiorczych, propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości, inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji oraz promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

 

W obecnej edycji projektu udział wzięło 350 dzieci z 15 placówek oświatowych z Lublina. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych, 40 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach i warsztatów z osobami kreatywnymi - wśród tych zajęć były także warsztaty przygotowane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Dzięki współpracy Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki oraz Naukowców z Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka odbyły się zajęcia pt. „Młody kardiolog”.

 

Z radością byliśmy częścią tego nowatorskiego projektu.

 

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022