Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

17.06.2022

Nowe patenty dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Z satysfakcją informujemy o dwóch nowych patentach dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Naukowcy z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii - dr Katarzyna Klimek, prof. uczelni i prof. dr hab. Grażyna Ginalska wraz z lekarzami ortopedami z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie- dr hab. Martą Tarczyńską-Osiniak i dr hab. Krzysztofem Gawędą otrzymali patent na wynalazek pt. „Biomateriał na bazie β-1,3-glukanu (kurdlanu) do regeneracji tkanki chrzęstnej i/lub kostnej oraz sposób jego wytwarzania”.

Przedmiotem wynalazku jest biomateriał na bazie naturalnego polisacharydu- β-1,3-glukanu (kurdlanu) oraz izolatu białka serwatkowego (WP1), który może być stosowany do regeneracji tkanki chrzęstnej i/lub kostnej, a także sposób jego wytwarzania.

 

Najnowsze badania zespołu pokazały, że biomateriał ten posiada właściwości mechaniczne zbliżone do ludzkiej chrząstki oraz jest biodegradowalny w czasie. Ponadto wykazano, że biomateriał sprzyja zasiedlaniu, wzrostowi i podziałom ludzkich komórek chrzęstnych (chondrocytów), które wyizolowane były z tkanki chrzęstnej pacjentów Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.

W związku z tym wynalazek ten mógłby być potencjalnie stosowany do autologicznego przeszczepu chondrocytów związanych z macierzą.

 

Patent otrzymał także wynalazek pt. „Dwufazowy biomateriał na bazie kurdlanu oraz hydroksyapatytu (HAp) oraz sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych”. Twórcami wynalazku jest zespół: dr Katarzyna Klimek, prof. uczelni i prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii oraz dr hab. Martą Tarczyńska- Osiniak z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.

 

Przedmiotem tego wynalazku jest biomimetyczny dwufazowy biomateriał na bazie naturalnego polisacharydu β-1,3-glukanu (kurdlanu), zawierający dwie spójne fazy: górną- polimerową, składającą się z kurdlanu i izolatu białka serwatkowego (WPI) oraz dolną- polimerowo-ceramiczną, zawierającą kurdlan, WPI i hydroksyapatyt (HAp). Przedmiotem wynalazku jest także sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych.

Otrzymany biomateriał charakteryzuje się tym, że jest biomimetyczny- jego struktura i kompozycja naśladują naturalną chrząstkę i kość.

 

Ubytki chrzęstno-kostne stanowią najpoważniejsze, a zarazem najczęstszy problem wśród pacjentów ortopedycznych. Obejmują one nie tylko warstwy tkanki chrzęstnej ale także kość podchrzęstną.

Twórcy wynalazków wierzą, że te innowacyjne rozwiązania będą mogły w przyszłości pomagać pacjentom ortopedycznym cierpiącym na defekty chrzęstne i kostne.

 

Serdecznie gratulujemy Twórcom wynalazków!

 

 

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022