Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.06.2022

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 12

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu SONATA BIS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2017 r.).

 

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

 

Budżet wynosi 120 mln zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN.

 

Termin składania wniosków trwa do 15 września 2022 r.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku w konkursie prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego e-mail: granty@umlub.pl tel. 81 448 52 96 lub 81 448 50 36. 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022