Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

16.09.2022

Projekty telemedyczne przedmiotem obrad Podkomisji Sejmu ds. organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

15 września br. Podkomisja Sejmu RP ds. organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie obradowała m. in. na temat projektów opracowanych przez Uniwersytet Medyczny i SPSK1.

 

Na pytania członków Podkomisji odpowiadał prof. dr hab. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.

 

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z działaniami Ministra Zdrowia dotyczącymi innowacyjnych projektów telemedycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

 

W szczególności prezentowane były: pilotażowe przedsięwzięcie UMLub we współpracy z Instytutem Łączności Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie wykrywania retinopatii cukrzycowej i innych schorzeń okulistycznych oraz założenia projektu SPSK1 w zakresie telediabetologii i teleokulistyki do diagnozowania i leczenia zmian cukrzycowych.

 

Członkowie Podkomisji podkreślali znaczenie rozwiazań telemedycznych dla podniesienia standardów opieki medycznej nad pacjentem i rolę ośrodka lubelskiego w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań:

 

Małgorzata Pacholec (przedstawiciel  Retina AMD Polska): „otwartość ośrodków klinicznych na innowacje i nowe technologie, które będą sprzyjały szybkiej diagnozie u pacjenta są niezwykle ważne”.

 

Poseł Elżbieta Gelert: „będziemy oczekiwali wszyscy [na koniec pilotażu], bo to jest właśnie ta innowacyjność, to jest to, o czym cały czas się mówi, o tej telemedycynie: to, co jest możliwe, aby pacjent sam sobie wykonał i przesłał do oceny. I żeby to było możliwe i realne.
(…) Na pewno badania w kierunku genetyki są niezmiernie ważne i istotne i to jest drugi ważny krok w innowacjach. Również w okulistyce, bo wzrok to jest w końcu jeden z najważniejszych narządów [...]
Ale gratuluję, bo faktycznie, świetnie, że się w kierunku innowacji idzie i Polska nie zostaje w tyle i idzie do przodu”.

 

Poseł dr Riad Haidar: „(…) Gratuluję i dziękuję. To co zapoczątkował prof. Krwawicz, prof. Rejdak z powodzeniem kontynuuje”.

 

 

Video z obrad

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022