Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.09.2022

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zacieśnia współpracę z Instytutem Łączności

Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie współpracował z Instytutem Łączności w Warszawie. Rozwijana współpraca w zakresie cyfryzacji medycyny dotyczyć będzie m.in. pilotażowego programu badawczego dotyczącego telediagnostyki w diabetologii i okulistyce.

 

Założenia i cele przedsięwzięcia przedstawił Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska. Wśród nich wymienił stworzenie mobilnego gabinetu okulistycznego, który będzie dojeżdżał szczególnie w te obszary województwa lubelskiego, które są gorzej skomunikowane, i w których dostępność do specjalistów jest ograniczona.

 

 „Projekt jest ambitny, nowatorski i opiera się o najnowocześniejszą aparaturę medyczną i możliwości teleinformatyczne” – skomentował prof. Paweł Pławiak, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności.

 

Na podstawie wykonanych zdjęć tworzony będzie algorytm sztucznej inteligencji, mający za zadanie rozpoznanie retinopatii. W projekt zaangażowani będą lekarze specjaliści z Kliniki Okulistyki UMLub, którzy wykonane zdjęcia będą poddawali analizie i opisywali na potrzeby stworzenia algorytmu.

 

Środki na ten cel są przed uruchomieniem.

 

Prof. Paweł Pławiak zadeklarował pełne wparcie informatyczne, telekomunikacyjne i projektowania algorytmów oraz trwałą i wielofalową współpracę obejmującą wiele obszarów medycyny: „od tego projektu zaczynamy, ale zaraz na początku przyszłego roku planowane jest dołożenie modułu kardiologicznego, aby w mobilnym gabinecie zbierać zapisy EKG. Celem diagnozowania kardiologicznego jest migotanie przedsionków. Dzięki przeprowadzeniu tego typu badań przesiewowych możliwe będzie stworzenie algorytmu, który analizowałby zapisy z EKG”.

 

Jego Magnificencja Rektor wskazał, że kolejne badania przesiewowe powinny być z zakresu neurologii i udarów niedokrwiennych.

 

Wykonane badanie obrazowe w mobilnym gabinecie ma być przesyłane do kliniki i tam oceniane przez specjalistę neurologa. W tym wypadku również możliwe jest stworzenie algorytmu przyspieszającego diagnostykę oraz specjalistyczną interwencję.

 

 „Aparatura w pojeździe mobilno-diagnostycznym ma na celu przebadanie i zdiagnozowanie jak największej liczby pacjentów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań” – powiedział dr Tomasz Jeruzalski z Katedry Zarządzania i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert wyjaśnił, że w oparciu o specjalistów z Lublina, poprzez zdalny dostęp i rozwiązania telemedyczne, będzie można określić diagnozę dla określonej grupy pacjentów. Bardzo duża liczba zdiagnozowanych pacjentów pozwoli na stworzenie algorytmu sztucznej inteligencji do rozpoznawania schorzeń. Pozwoli to na wspieranie lekarzy jak i Uniwersytetu w jego kluczowej, klinicznej misji.

 

Pojazd diagnostyczny powinien służyć i badać pacjentów już na początku przyszłego roku.

 

„Pierwszy, pilotażowy etap obejmuje województwo lubelskie, ale sukcesywnie nasze działania będziemy rozszerzać. W drugim etapie będą do dyspozycji trzy pojazdy, docelowo nasze plany obejmują całą Polskę. Sukcesywnie też będziemy poszerzać możliwości diagnostyczne o kolejne specjalności medyczne” – zapewnili przedstawiciele Instytutu Łączności.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022