Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.10.2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej"

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Koprenika w Toruniu,

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

zapraszają na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”

 

Lublin, 15 listopada 2022 roku

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej o godz. 15:30.

 

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

Proponowana tematyka konferencji:

  • Problemy zdrowotne wieku podeszłego;
  • Interdyscyplinarność/interprofesjonalność w opiece geriatrycznej;
  • Jakość życia seniorów;
  • Promocja zdrowia w wieku podeszłym;
  • Psychologiczno-socjologiczne aspekty starości;
  • Sesja studencka i doktorantów.

 

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów, w tym sesja studencka.

 

Organizatorzy planują wydanie Książki streszczeń w wersji elektronicznej.

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 października 2022 roku

 

Ważne terminy:

  • do 31 października 2022 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję i streszczeń
  • 15 listopada 2022 roku – konferencja

 

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń: konferencja.geriatryczna@umlub.pl

 

Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie streszczenia pracy oraz skanu podpisanej klauzuli RODO.

 

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane osobom zgłaszającym udział w konferencji.

 

 

UWAGA!

Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie edytowalnym WORD.

Wraz z kartą prosimy przesłać streszczenia wystąpień.

Pliki do pobrania

klauzula_rodo.doc

Klauzula RODO

streszczenie_wytyczne.docx

Wytyczne do streszczenia pracy

e-plakat_wytyczne.pptx

E-plakat (wytyczne)

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022