Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.11.2022

Podpisano list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki

W dniu 18 listopada 2022 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuska oraz Jego Magnificencję Rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego, prof. dr hab. n. med. Anatolija Tsosa.

 

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli również Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Kamil Torres oraz Prorektor ds. Rozwoju i Projektów Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego, dr Igor Czulipa, którzy będą koordynować działania wynikające z dokumentu.

 

Podpisanie listu intencyjnego oznacza nawiązanie współpracy uniwersytetów w zakresie doskonalenia edukacji medycznej, podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych i pedagogicznych oraz utworzenia kompleksowych rozwiązań edukacyjnych w dziedzinie kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Ponadto współpraca obejmie prowadzenie badań z zakresu edukacji medycznej, wymiany studenckie i kadrowe w celu edukacji i badań, oraz tworzenie wspólnych wniosków projektowych.

 

Aleksandra Kaźmierczak

Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask

 

Fot. Paweł Gajewski

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022