Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.11.2022

Innowacyjna metoda w SPSK4 – ablacja migotania przedsionków metodą elektroporacji

Od listopada 2022 do grupy małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie dołączyły zabiegi ablacji migotania przedsionków nowoczesną metodą elektroporacji, czyli ablacji za pomocą techniki PFA (pulsed field ablation).

 

Pierwsze zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca przy użyciu nowej metody w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK Nr 4 odbywają się w dniach 24 i 25 listopada 2022 roku.

 

Migotanie przedsionków stanowi jedno z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. Najbardziej skuteczną metodą terapii jest ablacja zabieg polegający na wybiórczym wyłączeniu aktywności obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nieprawidłowe wytwarzanie lub przewodzenie impulsów. Istnieją różne rodzaje ablacji, a ich główny podział to ablacje przezskórne oraz chirurgiczne. Pierwsze z nich nie wymagają chirurgicznego nacięcia klatki piersiowej. Są małoinwazyjne, co oznacza mniejszą możliwość wystąpienia powikłań i większe bezpieczeństwo dla pacjenta.

 

Innowacyjność metody polega na wykorzystaniu zjawiska elektroporacji w celu uzyskania trwałego, wybiórczego wyłączenia obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nawroty arytmii. Jest to pierwsza na świecie technika likwidacji arytmii w sercu metodą nietermalną poprzez naturalny mechanizm apoptozy, wyzwalany przez krótkie impulsy pola elektrycznego. Technika jest niezwykle dokładna podczas zabiegu unieszkodliwiane są wyselekcjonowane fragmenty mięśnia sercowego, bez narażania okolicznych struktur nerwów lub naczyń, co dla pacjenta oznacza większe bezpieczeństwo i mniej powikłań.

 

Zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie, kierowany przez dr hab. n. med. Andrzeja Głowniaka, znajduje się w gronie specjalistów wykonujących te nowoczesne zabiegi po raz pierwszy w Polsce.

 

 

fot. Agnieszka Wrońska, Sekcja ds. Promocji

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023