Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.12.2022

Uroczystość wręczenia dyplomów dla naukowców Uniwersytetu Medycznego

Za nami uroczyste wręczenie dyplomów dla Twórców wynalazków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nagrodzonych podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2022.
 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska, a także  Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym prof. Jarosław Dudka, którzy wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz skierowali słowa uznania dla nagrodzonych Naukowców.
 
 
 
 

Nagrodzone wynalazki:

 

Złoty medal:

  • „Sposób wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych, zestaw do wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych oraz jego zastosowanie". Twórcy: prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal, dr n. chem. Anna Stachniuk, mgr Agata Sumara (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Magdalena Montowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
  • „Innovative cosmetic formulation based on biological compounds from lichens and Echium". Twórcy: dr hab. Sławomir Dresler, prof. dr hab. Magdalena Wójciak,  dr hab. n. farm. Maciej Strzemski, prof. dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa, dr hab. med. Marcin Feldo (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr hab. Agnieszka Hanaka (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie).
  • „Ekstrakty z kultur in vitro winorośli jako składniki aktywne w pielęgnacji skóry". Twórcy: dr hab. Eliza Blicharska, prof UML; dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ; dr inż. Magdalena Anna Malinowska, mgr Marta Sharafan, mgr Marta Kubicz, dr Paweł Kubica, dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK, prof. dr hab. Halina Ekiert.

 

Srebrny medal:

  • „Zestaw do peelingu skóry twarzy". Twórcy: prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) dr inż. Krzysztof Ciecieląg, dr hab. inż. Bernard Połednik, mgr inż. Maciej Nowicki, , dr hab. inż. Jerzy Jóźwik (Politechnika Lubelska).
  • „Sposób depigmentacji modelu badawczego ryby zwłaszcza z gatunku Danio rerio z użyciem izoetaryny oraz zastosowanie izoetaryny do depigmentacji modelu badawczego ryby zwłaszcza z gatunku Danio rerio". Twórcy: dr hab. n. farm. Anita Płazińska, mgr. farm. Monika Maciąg, dr n. farm. Artur Wnorowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

 

Brązowy medal:

  • „Zastosowanie perampanelu lub jego pochodnych w leczeniu chorób skóry oraz kompozycja farmaceutyczna". Twórcy: dr n. med. Katarzyna Walczak, dr n. med. Monika Turska, dr n. farm. Katarzyna Świąder, prof. dr hab. Tomasz Plech, prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski, prof. dr hab. n. med. Adam Borzęcki.

 

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Twórcom!

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023