Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

04.01.2023

Spotkanie Edukacyjne Dziekanów

II Międzynarodowe Sympozjum „Advanced in Dental Education”

W dniu 15 grudnia 2022 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie stał się po raz pierwszy miejscem „Spotkania Edukacyjnego Dziekanów” w ramach II Międzynarodowego Sympozjum „Advanced in Dental Education” pod patronatem honorowym JM Rektora UMLub prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuska, z udziałem dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia pani Małgorzaty Zadorożnej oraz Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki UMLub prof. dr hab. Kamila Torres.

 

Organizatorem spotkania była Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Renata Chałas. W wydarzeniu uczestniczyli Dziekani i Prodziekani Wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetów Medycznych z Gdańska, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Białegostoku, Zabrza i Lublina.

 

Podczas sympozjum swoje wykłady wygłosili: prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UMLub, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Renata Chałas – Dziekan Wydział Lekarsko-Dentystycznego UMLub, dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UMLub, dr n. med. Jarosław Sobieszczański prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UMLub, dr n. med. Magdalena Horodeńska – Kierownik Pracowni Symulacji dla Bezpieczeństwa Pacjenta UMLub oraz studenci II i IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego: Julia Kloc i Oskar Tokarczuk.

 

Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych aspektów organizacyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania wydziałów lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych i edukacji studentów realizowanej na tych wydziałach.

 

Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zmian w standardzie kształcenia lekarzy dentystów, organizacji zajęć z uwzględnieniem wprowadzenia nauczania modułowego, edukacji w zakresie kompetencji psychospołecznych, roli symulacji medycznej w kształceniu lekarzy dentystów, egzaminu OSCE na kierunku lekarsko-dentystycznym, utrzymania i rozwoju potencjału dydaktycznego kadry akademickiej.

 

Wykładom towarzyszyła dyskusja i wymiana doświadczeń przedstawicieli poszczególnych uniwersytetów. Konwencja sympozjum zakładała przedstawienie problemów z punktu widzenia władz uczelni, nauczycieli i studentów.

 

Spotkanie zostało zgodnie uznane za udane i potrzebne, a organizatorzy zostali poproszeni o ponowne zorganizowanie tego typu wydarzeń w przyszłości.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023