Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.01.2023

Konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi (JPND Call 2023)

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje, że ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases.

 

O finansowanie projektu mogą aplikować międzynarodowe konsorcja złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

 

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Wnioski składane w JPND Call 2023 powinny dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

  • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
  • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • choroba Huntingtona,
  • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

 

Czas trwania projektu badawczego: 24 miesiące lub 36 miesięcy

 

Nabór aplikacji w konkursie jest dwuetapowy: do 7 marca 2023 r. można składać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Wybrane konsorcja zostaną zaproszone do przygotowania i złożenia wniosków pełnych (full proposals) w terminie do 27 czerwca 2023r.

 

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln EUR.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie programu.

 

Termin wewnętrzny na zgłoszenie udziału w konkursie do Działu Wsparcia Grantowego – 7 lutego 2023 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023