Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.02.2023

Nabór wniosków w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II’’

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

 

Program składa się z następujących modułów:

  1. „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
  1. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

 

Dla kogo: do udziału w programie uprawnione są Uczelnie (obowiązują ograniczenia co do liczby wniosków, jakie Uczelnia może złożyć w danej edycji konkursu).

 

Budżet:

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi w przypadku modułu:

  1. „Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1 000 000 zł,
  2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250 000 zł
    – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

 

Maksymalny okres realizacji projektu – 24 miesiące.

 

Warunkiem udziału w module ,,Wsparcie dla bibliotek naukowych’’ jest posiadanie unikatowych zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

 

Ze względu na ograniczenie liczby wniosków, jakie może złożyć Uczelnia (maksymalnie 3 wnioski w każdym z modułów), prosimy o zgłaszanie propozycji projektowych na załączonym formularzu na adres granty@umlub.pl w terminie do dnia 12 lutego 2023 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane te, które złoży Uczelnia.

 

Nabór wniosków w ramach programu w systemie ZSUN-OSF trwa do dnia 2 marca 2023 r. do godz. 16:00.

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie MEiN.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy_spoleczna_odpowiedzialnosc_nauki_-_wsparcie_dla_bibliotek_naukowych.doc

Formularz zgłoszeniowy Społeczna odpowiedzialność nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych

formularz_zgloszeniowy_spoleczna_odpowiedzialnosc_nauki_-_popularyzacja_nauki.doc

Formularz zgłoszeniowy Społeczna odpowiedzialność nauki - Popularyzacja nauki

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024