Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.02.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie NCN ,,Miniatura’’

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zaprasza do udziału w siódmej edycji konkursu Miniatura na pojedyncze działania naukowe.

 

Konkurs dedykowany jest osobom posiadającym stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.) i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który w przyszłości może zostać złożony w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

 

W konkursie MINIATURA 7 finansowane mogą być:

  • badania wstępne/pilotażowe,
  • kwerendy,
  • staże naukowe,
  • wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

 

Budżet i okres realizacji projektu:

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r.

 

 

Ważna informacja:

Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zalecamy jak najszybsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem aplikacji w konkursie prosimy o zgłaszanie propozycji projektów do Działu Wsparcia Grantowego na adres e-mail: granty@umlub.pl lub telefonicznie 81 448 52 96 lub 81 448 50 36, co najmniej 30 dni przed planowaną datą złożenia wniosku.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024