Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.02.2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesna opieka geriatryczna – teoria i praktyka”

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Koprenika w Toruniu,

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

zapraszają na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„Współczesna opieka geriatryczna teoria i praktyka”

 

Lublin, 14 marca 2023 roku

 

 

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

 

Miejsce konferencji:  

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej

Rozpoczęcie konferencji o godz. 15:30

 

Tematy przewodnie konferencji:

  • Stan zdrowia osób w podeszłym wieku.
  • Interdyscyplinarność/interprofesjonalność w opiece geriatrycznej.
  • Jakość życia osób w podeszłym wieku.
  • Promocja zdrowia w wieku podeszłym.
  • Psychologiczno-socjologiczne aspekty starości.
  • Sesja studencka/doktorantów.

 

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów, w tym sesja studencka.

 

Organizatorzy planują wydanie Książki streszczeń w wersji elektronicznej.

 

Opłaty:

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 marca 2023 roku

 

Ważne terminy:

do 6 marca 2023 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję i streszczeń

14 marca 2023 roku – konferencja

 

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń:

konferencja.geriatryczna@umlub.pl

 

Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie streszczenia pracy oraz skanu podpisanej klauzuli RODO.

 

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane osobom zgłaszającym udział w konferencji.

 

UWAGA:

Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie edytowalnym WORD.

Wraz z kartą prosimy przesłać streszczenia wystąpień.

Pliki do pobrania

karta_zgloszeniowa_konferencja_geriatryczna.docx

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

e-plakat_wytyczne.pptx

E-plakat: wytyczne

streszczenie_wytyczne.docx

Wytyczne do streszczenia pracy

klauzula_rodo.doc

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024